Rodzaj zabiegu
Cena
Konsultacja laryngologiczna
150 zł
e-konsultacja laryngologiczna
100 zł
Kompleksowa wizyta laryngologiczna z badaniem video
200 zł
Konsultacja lekarska pod kątem leczenia zabiegowego
200 zł
Wizyty recepturowa
50 zł
Wydanie zaświadczenia lekarskiego
50 zł
Usunięcie migdałka gardłowego ADENOTOMIA
2000 zł
Usunięcie migdałka gardłowego i przycięcie migdałków podniebiennych ADENOTONSILLOTOMIA
2500 zł
Usunięcie migdałków podniebiennych TONSILLECTOMIA
3000 zł
Operacja przegrody nosa SEPTOPLASTYKA
4000 - 5000 zł
Operacja plastyczna nosa zniekształconego RINOSPTOPLASTYKA
6000 - 8000 zł
Operacja plastyczna nosa zniekształconego RINOSEPTOPLASTYKA
6000 - 8000 zł
Operacja usunięcia polipów nosa POLIPECTOMIA zn. miejscowe/ogólne
1500 / 2300 zł
FESS (operacja endoskopowa zatok)
5000 - 8000 zł
Plastyka języczka UVULOPLASTYKA (UP)
zn. miejscowe/ogólne
1300 / 2200 zł
Laserowa plastyka języczka (UP) zn. miejscowe
1500 zł
LAUP (plastyka języczka i łuków podniebnych w bezdechu i chrapaniu)
2500 zł
Plastyka podniebienia miękkiego UVULOPALATOPLASTYKA zn. miejscowe/ogólne
1800 / 2500 zł
Operacja usunięcia polipów nosa POLIPECTOMIA
zn miejscowe/ogólne
1500 / 2300 zł
Plastyka podniebienia miękkiego + tonsillectomia UVULOPALATOPHARYNOPLASTYKA(UPPP)
4250 zł
Operacja zmniejszenia małżowin nosowych KONCHOPLASTYKA zn.miejscowe/ogólne
800 / 2000 zł
Laserowe zmniejszenia małżowin nosowych KONCHOPLASTYKA
zn. miejscowe
1800 zł
Operacja torbieli zatok z podejścia podwargowego
3000 - 4000 zł
Drenaż uszu
2500 zł
Usunięcie ślinianki podżuchwowej
6000 zł
Wycięcie torbieli szyi, guz szyi
8000 zł
Zeszycie rozerwanego płatka małżowiny usznej
750 zł
Polisomnografia
400 zł
Usunięcie drobnych zmian laryngologicznych (brodawczak, włókniak, torbiel) w zn. miejscowym
od 350 zł
Laserowe usunięcie drobnych zmian laryngologicznych (brodawczak, włókniak, torbiel) w zn. miejscowym
od 800 zł
Laserowe zamykanie krypt migdałków - kryptoliza laserowa
1000 zł
Usuwanie zrostów w nosie
600 zł
Krwawienie z nosa – el-koagulacja
400 zł
Nacięcie ropnia okołomigdałkowego
200 zł
Nacięcie krwiaka/ropnia przegrody nosa
400 zł
Audiometria impedancyjna (TYMPANOMETRIA, OMS)
50 zł
Punkcja zatok
200 zł
Wymaz z nosa, gardła, ucha
50 zł
Podcięcie wędzidełka (chirurgicznie) z konsultacją
400 zł
Laserowe podcięcie wędzidełka z konsultacją
800 zł
Laserowe podcięcie wędzidełka wargi górnej z konsultacją
1000 zł
Płukanie zatok
100 zł

Cennik Laryngolog