powrót

dr n.med. Maciej Koźlik

chirurg plastyk

Specjalista chirurgii plastycznej, doktor nauk medycznych Maciej Koźlik jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Specjalizację z zakresu chirurgii plastycznej rozpoczął 2012 roku w Zachodniopomorskim Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach, którą następnie kontynuował od 2014 roku w Oddziale Chirurgii Plastycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy-Zdroju, najstarszym i jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków chirurgii plastycznej w Polsce, gdzie pracuje do dzisiaj. Swoje doświadczenie i umiejętności zdobywał przez wiele lat pod okiem wybitnych chirurgów plastycznych.

W ramach swojej pracy zawodowej wykonał kilkaset zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej. Uczestniczył w kursach i indywidualnych stażach w renomowanych ośrodkach w kraju i zagranicą.

W swojej pracy naukowo-dydaktycznej jest autorem i współautorem licznych artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach medycznych oraz kilkunastu wystąpień w krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu chirurgii plastycznej. W 2017 roku obronił tytuł doktora nauk medycznych pracą pt. „Ocena preparatów ksenogennych w rekonstrukcji wyrostka zębodołowego – badania na zwierzęcym modelu rozszczepu” w trakcie studiów doktoranckich w Klinice Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Jest laureatem nagród naukowych oraz stypendystą programów: Grant Plus oraz Erasmus+. Członek towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń. W wolnym czasie relaksuje się pogłębiając swoje pasje – muzykę oraz zegarmistrzostwo.

Dr n.med. Maciej Koźlik wykonuje pełen zakres zabiegów chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej. W obrębie jego szczególnych zainteresowań znajdują się między innymi operacje estetyczne nosa, małżowin usznych, piersi.