Rodzaj zabiegu
Cena
Konsultacja kardiologiczna
W skład pierwszej wizyty wchodzi badanie lekarskie, badanie EKG, kontrola stymulatora serca, kardiowertera-defibrylatora (ICD) jeśli takowa jest potrzebna, wypisanie recept, wydanie zaleceń.
150-200 zł
e-konsultacja kardiologiczna
W skład wizyty wchodzi wywiad lekarski, porada lekarska, analiza wyników badań, wystawienie e-recepty bądź skierowania.
100-150 zł
Konsultacja kardiologiczna wizyta kolejna
W skład wizyty wchodzi badanie lekarskie, badanie EKG (jeśli takowa jest potrzeba), wypisanie recept, wydanie zaleceń.
120 zł
Konsultacja kardiologiczna wraz z wykonaniem kontroli stymulatora serca, kardiowertera-defibrylatora (ICD) wizyta kolejna
W skład wizyty wchodzi badanie lekarskie, badanie EKG (jeśli takowa jest potrzeba), kontrola stymulatora serca, kardiowertera-defibrylatora (ICD) jeśli takowa jest potrzebna, wypisanie recept, wydanie zaleceń.
150 zł
Konsultacja kardiologiczna wraz z wykonaniem badania ECHO serca
220-250 zł
Konsultacja lekarska pod kątem leczenia zabiegowego KARDIOLOGICZNEGO
W skład wizyty wchodzi badanie lekarskie, wydanie skierowania do zabiegu kardiologicznego, opinia na temat możliwości przeprowadzenia zabiegu poza kardiologicznego wraz z zaleceniami postępowania okołozabiegowego.
200-250 zł
Konsultacja lekarska pod kątem leczenia zabiegowego NIEKARDIOLOGICZNEGO
W skład wizyty wchodzi badanie lekarskie, wydanie skierowania do zabiegu kardiologicznego, opinia na temat możliwości przeprowadzenia zabiegu poza kardiologicznego wraz z zaleceniami postępowania okołozabiegowego
200 zł
Wizyta recepturowa (tylko dla pacjentów naszej placówki)
70 - 100 zł
BADANIE ECHO serca (UKG, USG serca)
130 zł
HOLTER EKG 1 dniowy
BADANIE + KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA
200 zł
EVENT HOLTER 2 TYGODNIOWY
BADANIE + KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA
350 zł
EVENT HOLTER 4 TYGODNIOWY
BADANIE + KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA
550 zł
HOLTER CIŚNIENIOWY
BADANIE + KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA
200 zł

Cennik Kardiolog