MEDYCYNA ESTETYCZNA, LARYNGOLOG, KARDIOLOG

45-525 Opole, ul. Strzelecka 3
Rejestracja: tel. 608 57 66 99

Laryngolog


Polipy nosa powstają w wyniku obrzęku błony śluzowej, rozrostu tkanki podśluzowej i gromadzenia się w niej płynu przesiękowego. Przyczyny i mechanizm powstawania polipów nosa nie zostały do tej pory w pełni wyjaśnione. Przyjmuje się, że szczególną rolę w powstawaniu polipów nosa odgrywa przewlekły proces zapalny, obejmujący błonę śluzową nosa i zatok przynosowych. Niezależnie od tego, istotnym czynnikiem w procesie ich powstawania jest zaburzenie funkcji i struktury komórek nabłonkowych. Często przyczyn polipów nosa upatruje się w istniejącej alergii, którą można wykazać niemal u 25 % wszystkich pacjentów z polipami.

Polipy nosa spotykane są najczęściej u osób dorosłych – ze szczytem występowania między piątą a szóstą dekadą życia, niemal dwukrotnie częściej u mężczyzn. Ocenia się, że za pomocą badania laryngologicznego (tzw. rynoskopii przedniej) można je stwierdzić u kilku procent wszystkich osób. Ta liczba wydaje się być w znacznym stopniu niedoszacowana, z uwagi na ograniczenia techniczne tego badania – nie uwidacznia ono części powierzchni błony śluzowej jamy nosowej oraz zatok przynosowych. Odsetek ten jest wyższy w grupie pacjentów:

 • z astmą oskrzelową
 • z tzw. Triadą aspirynową (wspóistnienie astmy oskrzelowej, nietolerancji niesteroidowych leków przeciwzapalnych i polipów nosa),
 • cierpiących na mukowiscydozę
 • z alergicznym i niealergicznym nieżytem nosa,
 • chorujących na atopowe zapalenie skóry,
 • z wrodzonymi niedoborami odporności.
Objawy:

 • zaburzenia drożności nosa
 • zaburzenie węchu
 • bóle głowy
 • zmiany w głosie- mowa nosowa
 • przewlekły, śluzowo-ropny katar
 • kichanie,
 • spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła
Diagnostyka:

 • rynoskopia przednia ( badanie wziernikiem)
 • badanie endoskopowe nosa
 • TK zatok obocznych nosa
 • w diagnostyce różnicowej polipów nosa należy guzy nowotworowe łagodne i złośliwe,
Leczenie:

 • chirurgiczne usunięcie zmian ( FESS, polipektomia )
 • w przypadku polipów alergicznych wskazane jest typowe leczenie przeciwalergiczne
 • w celu uniknięcia nawrotów polipów stosuje się sterydy