BADANIE NOSOGARDŁA – rejonu anatomicznego trudnego w zwykłym badaniu laryngologicznym    Wskazania do badania: Badanie nosogardła jest wskazane przede wszystkim u dzieci z podejrzeniem przerostu migdałka gardłowego (tzw. trzeci migdałek). Objawami przerostu są: niedrożność nosa, chrapanie, bezdechy w czasie snu, niedosłuch, …

read more